20-års-jubiléum

Under förra året, 2021, har Galleri Olika firat 20 år som konstförening. 

Historik

Den 19:e februari 2001 bildades Galleri-föreningen Olika av 13 konstnärer. Lena Waldau och Maria Rygaard var initiativtagare till föreningens bildande. Konstnärerna ville få möjlighet att visa sina verk i ett eget galleri och få träffa utställningsbesökarna - de vill höra och se besökarnas reaktioner och få samtala om konst, livet och vädret. Galleriföreningen Olika var och är således en mötesplats, både genom galleriet i Dals Långed och genom förenings-verksamheten.

I galleriet, Enetsvägen 3 i Dals Långed, hölls premiärutställningen på våren 2001 med öppning den 31 mars, Det var en samlings-utställning med alla 13 medlemmarna. Under de tjugo år som gått sedan dess har det arrangerats ett stort antal separat- och samlingsutställningar av främst medlemmarna, men också av gästutställare.

Första året var utställningssäsongen under sommarhalvåret, men redan hösten 2002 bestämdes att öppna även vinterhalvåret, och ända sedan dess är galleriet helårsöppet.

Medlemsantalet ökade snabbt och som mest har det varit ett 40-tal medlemmar. Idag är det 29 medlemmar.

Redan 2001, vid Kristi Himmelsfärdshelg, anordnades en samlingsutställning där medlemmarna visade konst och konsthantverk i olika tekniker, Senare har den utställningen kommit att kallas Vårutställningen. Sedan 2013 har också en årlig vinterutställning arrangerats med öppet alla adventshelgerna.

Idag

är Galleri Olika fortfarande en aktiv förening med många medlemmar och olika verksamheter. I det som i 20 år varit vårt egna galleri - Galleri Olika, i Dals Långed, har det främst hållits separatutställningar och samlingsutställningar med föreningens medlemmar, men också ett antal utställningar med gästutställare. Medlemmarna är konstutövare som jobbar i många olika tekniker t ex måleri, teckning, grafik, foto, keramik, halm, textil, trä, metall, skulptur och poesi.

Genom mötena i galleriet - Galleri Olika - och genom föreningsverksamhet i övrigt har medlemmar fått möjlighet att utvecklas konstnärligt, samt stärka sina kunskaper och självförtroende.