Bodil Wiklund    boddelli@hotmail.com

Händers verk, skapande, bild, färg och form är och har alltid varit viktigt mig. Material och tekniker varierar, men precis som en humla återvänder till boet efter surriga utflykter återvänder jag till akvarellen och den textila världen.

Eftersom jag är lärare får akvarellmåleriet främst utrymme på lov. Då kan jag fokusera och då har jag möjlighet att gå på kurs, vilket jag gjort för bl.a. Håkan Lindskog, Lars Holm och Gunnel Moheim.

När det gäller textila tekniker och uttryck så är det broderi, som fångat mitt intresse de senaste åren. Hösten 2019 går jag min tredje kortkurs i konstbroderi på Handarbetets Vänner i Stockholm.

För mig är nyfikenheten, lärandet och processen det centrala. Det är vägen som är mödan värd, för att citera Ylva Eggehorn. Produkterna hamnar mest i skåp och lådor, men uppmanad av vänner har jag sålt några akvareller senaste året. Uppmuntrad av detta tillsammans med ett stugköp i Dals Långed gjorde det naturligt att gå med i Olika sommaren 2019.