Händelser

Galleri Olikas årsmöte 

 gick av stapeln söndag 24 feb., kl 14.00 i Grafiska verkstaden, Åmål. 17 medlemmar (varav en stödmedlem) deltog i mötet. Carina Svärd inledde mötet med att berätta om verksamheten där. Förutom Carina är

ytterligare 2 av Galleri Olikas medlemmar också medlemmar i Grafiska. 

Protokoll från mötet hittar du på fliken "Om oss".