Händelser

Galleri Olikas höstmöte

       12 av våra medlemmar kom till höstmötet som inleddes med att Anders Klevmarken och Ingalill Steffner visade bilder från sina respektive resor till Lofoten aug 2019. Därefter blev det gott fika och mötesförhandlingar. Det var två ämnen som dominerade mötet: Diskussion och beslut om lokalen samt föreningens 20-årsjubileum 2021. 

 Protokoll från mötet kommer snart.

Stort tack till Dalslands Sparbank, som givit föreningen ett bidrag om 5300 kronor för att underlätta för oss att ta oss igenom tiden med coronapandemin, då vi inte får några intäkter från utställningar och lotterier.

    Under helgen, 8-9 juni 2019 var 7 galleriolika-medlemmar på kurs hos Lars-Göran Abrahamsson i Tegane norr om Bengtsfors.