Lena Adamina Waldau

www.artfool.se                                 artfool@telia.com

 

Konstnär, skribent och filosof. Arbetar med grafik, film och ljud, måleri, objekt, skulptur, text och textil.

Konst intresserar mig som en metod att diskutera, en metod som erbjuder möjlighet att uttrycka relationer mellan fakta, känslor och humor. Jag vill att mina verk och min livsstil ska styra samhället mot ekologisk uthållighet och fred. Min ambition är dock inte att presentera svar, för det gör politiken bättre.

Det material jag har hemma är ofta utgångspunkt för verken. Jag begränsar mig inte till några få teman eller stilar: några verk blir extremt föreställande, andra helt abstrakta. Min första video handlar om att laga underkläder, min andra dokumenterar arbetet i ett pappersbruk.

Jag har firman Artfool. Konst & text. Varken jag eller min webbplats är interaktiv: www.artfool.se       Epost: artfool@telia.com


Aktivitet och medlemskap i relevanta sammanslutningar:

Bildupphovsrätt https://bildupphovsratt.se

Grafik i Väst, fr. o. m. 2012 https://ramverk.se/giv/index2.html

Konstvandring i Dalsland. Styrelseledamot (annonsansvarig) www.konstvandring.nu

Konstnärskollektivet NotQuite i Fengersfors, Dalsland. www.notquite.se

Långedprojektet (kassör, webb- och utställningsansvarig) www.langedprojektet.se

Ålgården, Konstgrafisk verkstad i Borås fr. o. m. 2010 där jag trycker min grafik.