Lotteri

Vi har två lotterier varje år. Det består av skänkta vinster från medlemmar och lotterna säljs i galleriet av respektive utställare.