Planering inför en samlingsutställning

 • Titel på utställningen och ev. tema bestämmer gruppen.
 • Arbetsgruppen planerar och fördelar arbetet - vem som gör vad och när det ska göras. Alla kan göra något.
 • Kommittén Arbetsgruppen ansvarar för hela utställningsperioden
 • Utskick via mail gör någon i gruppen (inbjudan och senare info till deltagare)

Har ingen i gruppen någon sändlista kan Ingalill Steffner göra mailutskick. Sekreteraren i styrelsen gör brevutskick till medlemmar som inte har e-mailadress.

 • Planera vernissagen: dryck + tilltugg, ev. invigare och invigningstal.
 • Titellista med titel, teknik, namn och pris eller lappar vid varje konstverk
 • Vaktlista (om medlemmarna skall vakta)
 • Utställningsaffisch OBS! Kom ihåg att skriva var utställningen är, orten/adressen. Skickas till Ingalill Steffner när den är klar
 • Maila/skicka/dela ut/ sätta upp utställningsaffisch. Ev två st. A3 till trottoarprataren
 • Vem ser till att verktygslåda, gästbok, medlemspärm?
 • Annonsutkast som ska publiceras i tidningar och på sociala medier mailas till Anders och Ingalill??? (se. nedan)

Inbjudan till deltagande i utställningen :

 • Plats
 • Utställningsperiod, vakt eller inte
 • Ev. tema
 • Sista anmälningsdagen

Informationsblad till deltagarna:

 • Vad lämnar du/vilken teknik – måleri, skulptur etc. Vad krävs för exponering?
 • Inlämning – datum, tid, plats
 • Hämtning – datum, tid, plats
 • Antal verk, max storlek alt. maxbredd på väggen
 • Vernissage- datum och tid
 • Tavlorna ska ha bra upphängningsanordning
 • Telefonnummer till ansvarig/kommittén
 • Vakt – när kan var och en? Fler alt.
 • Nyckel var?
 • Öppettider
 • Ingen vykortsförsäljning
 • Betalningssätt? Swish, kontant, …
 •   Anders Klevmarken sköter kontakten med pressen för reportage.

- Dalslänningen, 0531-522100, redaktion@dalslanningen.se Ingalill när hon fått

- Provinstidningen, 0532-12390, redaktion@provinstidningen.se

- Nya Wermlands-Tidningen, 054-199000, redaktion@nwt.se Eller gruppen direkt?

- Säffle-Tidningen, 0533-46430, redaktion@saffletidningen.se

- Bohusläningen, 0522-99000, redaktionen@bohuslaningen.se

- Melleruds nyheter

- TTELA, 0520-422620, redaktionen@ttela.se

Ingalill Steffner lägger in utställningen på sociala medier (www.dalsland.com, Galleri Olikas hem- och facebooksida, "Vad händer i Dalsland?", Dalslands anslagstavla.) Anna Steffner på vårt instagramkonto.

Att ha på utställningen:

- Röda och gröna "prickar"

- Gästbok + pennor

- Pärm med presentation av konstnärerna (2 pärmar finns)

- Informationsfoldrar om Galleri Olika

- Kollegieblock

- Dryck/tilltugg, muggar, servetter

- Titellistor för besökare och titellistor för vaktare med betalningsinfo

- Vaktlista (om det är aktuellt) med telefonnummer till vaktare

- Bord och ett par stolar

- Ev. dekoration och duk

- Verktygslåda och stege

- Trottoarpratare (om det är aktuellt)

- Häftmassa

- Titellistor el. etiketter intill verken

- Spottar om det behövs


Följande finns hos Ingalill Steffner:

- verktygslåda

- stege

- trottoarpratare

- spottar (för t.ex. stallet, Baldersnäs)

- gästbok

- 2 pärmar med medlemspresentationer (Ingalill uppdaterar)


Ersättning för bensin utgår vid planeringsmöten. Blankett finns att ladda ner på vår hemsida www.galleriolika.com – fliken Föreningsinformation