Planering inför en samlingsutställning

 • Arbetsgruppen pratar igenom syftet med utställningen (utställning, salong, mässa, installation), samt kommer överens om titel och eventuellt tema, varpå gruppen förankrar upplägget i styrelsen.
 • Arbetsgruppen planerar och fördelar arbetet mellan sig- vem som gör vad och när det ska göras. Alla kan göra något.
 • Arbetsgruppen ansvarar för hela utställningsperioden.
 • Utskick via mail gör någon i gruppen (inbjudan och senare info till deltagare). Har ingen i gruppen någon sändlista kan ordföranden alt. sekreteraren göra mailutskick. Sekreteraren i styrelsen gör brevutskick till medlemmar som inte har e-mailadress.
 • Värdlista (om medlemmarna skall vakta)
 • Titellista med titel, teknik, namn och pris eller lappar vid varje konstverk
 • Vem ser till att verktygslåda, gästbok, medlemspärm + ev.stege och trottoarpratare kommer till gruppen?
 • Utställningsaffisch OBS! Kom ihåg att skriva tid och plats.  Mailas till Ingalill Steffner när den är klar.
 • Maila/skicka/dela ut/ sätta upp utställningsaffisch. Två st. A3 till trottoarprataren.
 • Ingalill Steffner lägger ut utställningen på föreningens hem- och facebooksida samt dalsland.com, Anna Steffner på föreningens instagramkonto. Arbetsgruppen ansvarar för övriga digitala forum som t.ex. "Vad händer i Dalsland", "På gång i…"
 • Underlag till annonser, reportage och pressmeddelanden mailas till föreningens pressansvarige:… Kostnad för annonser förankras i styrelsen.

 • Kontakt med lämplig tidning för annonsutkast och pressmeddelande sköts av utställningsgruppen. 
 • Planera vernissagen: dryck + tilltugg, ev. invigare och invigningstal.

Inbjudan till deltagande i utställningen :

 • Titel, syfte och vilken typ av utställning det är
 • Plats
 • Utställningsperiod, vakt eller inte
 • Ev. tema
 • Sista anmälningsdagen

Informationsblad till deltagarna:

 • Telefonnummer till ansvarig i gruppen
 • Vad lämnar du/vilken teknik – måleri, skulptur etc. Vad krävs för exponering?
 • Inlämning – datum, tid, plats
 • Hämtning – datum, tid, plats
 • Antal verk, max storlek alt. maxbredd på väggen
 • Vernissage- datum och tid
 • Tavlorna ska ha bra upphängningsanordning
 • Värd – när kan var och en? Fler alternativ 
 • Info om att det är gruppen som ansvarar för hängningen och de kontaktas angående ev. omhängningar 

 • Nyckel var?
 • Öppettider
 • Vykortsförsäljning? Olika beroende på utställningens art
 • Betalningssätt? Swish, kontant, kortterminal...

Pressansvarig sköter kontakten med pressen för reportage

Dalslänningen, 0531-522100, redaktion@dalslanningen.se 

- Provinstidningen, 0532-12390, redaktion@provinstidningen.se

- Nya Wermlands-Tidningen, 054-199000, redaktion@nwt.se 

- Säffle-Tidningen, 0533-46430, redaktion@saffletidningen.se

- Bohusläningen, 0522-99000, redaktionen@bohuslaningen.se

- Melleruds nyheter

- TTELA, 0520-422620, redaktionen@ttela.se


Att ha på utställningen:

- Röda och gröna "prickar"

- Gästbok + pennor

- Pärm med presentation av konstnärerna (2 pärmar finns)

- Informationsfoldrar om Galleri Olika

- Kollegieblock

- Dryck/tilltugg, muggar, servetter

- Titellistor för besökare (alt. plakett vid varje verk)och titellistor för värdar med betalningsinfo

- Värdlista (om det är aktuellt) med telefonnummer till värdar

- Bord och ett par stolar

- Ev. dekoration och duk

- Verktygslåda och stege

- Trottoarpratare (om det är aktuellt)

- Häftmassa

- Titellistor el. etiketter intill verken

- Spottar om det behövs


Följande finns hos Ingalill Steffner:

- verktygslåda (Ingalill ser till att den är komplett)

- stege (mindre)

- trottoarpratare

- spottar (för t.ex. stallet, Baldersnäs)

- gästbok

- 2 pärmar med medlemspresentationer (Ingalill uppdaterar)


Ersättning för bensin utgår för ett planeringsmöte och en hängningsdag. Blankett finns att ladda ner på vår hemsida www.galleriolika.com – fliken Föreningsinformation