Rese-ersättning

Styrelseledamöter och deltagare i utställningsgrupper får ersättning för resa till och från styrelsemöten resp. planeringsmöten med 18:50 kr /mil (skattefritt). Fyll i blanketten och skicka den till ordföranden per mail eller post. Ordföranden attesterar den och skickar den därefter till kassören, som i sin tur gör utbetalningen.