Rese-ersättning

Styrelseledamöter (inkl suppleanter) och deltagare i utställningsgrupp får rese-ersättning i samband med styrelse- och planeringsmöten . Ladda ner blanketten, fyll i den och skicka den sedan till .....      fortsättning följer