Café Caméra IT

Under september och oktober har 8 GalleriOlika-medlemmar utställning på Café Caméra IT i Bengtsfors. Ett cáfe med utbildad barista. Passa på att ta en fika när du slinker in för att kika på konsten!

I september ställde följande medlemmar ut: Vivi Pettersson och Gunilla Svensson från Rölanda och Ed, Monjia Manai Sonnius från Ärtemark samt Eva Olsson från Åmål. Nu i oktober: Yvonne Granli från bengtsfors, Birgitta Ehrenroth och Märit Gustafsson från Ed samt Ingalill Steffner från Ärtemark.