Aktuellt

Snart dags för Galleri Olikas fjärde 

samlings-utställning 

för i år!

OBS! Fel etikett har hamnat bredvid Anettes orkidéer. Hon har målat purpurknipprot och inte Adam&Eva!

Bidragen till projektet "Dalslands rödlistade arter får färg och form" samlade på en vägg.

OBS! Fel etikett har hamnat bredvid Anettes orkidéer. Hon har målat purpurknipprot och inte Adam&Eva!

Bidragen till projektet "Dalslands rödlistade arter får färg och form" samlade på en vägg.