Om oss

Vår Galleriförening består av konstutövare som jobbar i många olika tekniker. Vi har också stödmedlemmar som inte själva är konstutövare.

Två gånger om året kommer vi fortsättningsvis att ha samlingsutställningar runt omkring i Dalsland eller i angränsande län. Dessutom arrangerar vi KonstÅkning i augusti, Galleri Olikas egen konstvandring. Då visar medlemmarna sin konst i  egna ateljéer eller i andra lokaler.

Vår ambition är att arrangera en konstresa varje år. Antingen som egen förening eller i samarbete med annan.

Föreningen har t medlemsmöten per år - årsmöte i januari el. februari och höstmöte i september eller oktober.

Vid frågor angående verksamheten hör av dig till någon i styrelsen.

Ett medlemskap i vår förening, som är en ideell förening, innebär att man har ett kollektivt ansvar för verksamheten. Alla medlemmar deltar på något sätt med de arbetsuppgifter som måste genomföras t ex ingå i en utställningsgrupp inför en samlingsutställning eller har ett styrelseuppdrag.