Om oss

Vår Galleriförening består av konstutövare som jobbar i många olika tekniker. Vi har också stödmedlemmar som inte själva är konstutövare.

Två gånger om året kommer vi fortsättningsvis att ha samlingsutställningar runt omkring i Dalsland eller i angränsande län. Dessutom arrangerar vi KonstÅkning i augusti, Galleri Olikas egen konstvandring. Då visar medlemmarna sin konst i  egna ateljéer eller i andra lokaler.

Vår ambition är att arrangera en konstresa varje år. Antingen som egen förening eller i samarbete med annan.

Föreningen har t medlemsmöten per år - årsmöte i januari el. februari och höstmöte i september eller oktober.

Vid frågor angående verksamheten hör av dig till någon i styrelsen.

Ett medlemskap i vår förening, som är en ideell förening, innebär att man har ett kollektivt ansvar för verksamheten. Alla medlemmar deltar på något sätt med de arbetsuppgifter som måste genomföras t ex ingå i en utställningsgrupp inför en samlingsutställning eller har ett styrelseuppdrag.

                 Verksamhetsplan 2022

Samlingsutställningar:
Konsthallen, Eds bibliotek 4 - 27 april
Dalslands center, Håverud 26 maj - 26 juni
Café Camera IT, Bengtsfors sep-okt
Information om resp. utställning kommer bl.a. att finnas på www.dalsland.com, 
Galleri Olikas hemsida och facebooksida.

KonstÅkning 13 - 14 augusti, Stallet, Baldersnäs

Konstresa maj el. sep

Medlemsmöten:
Årsmöte
söndag 15 maj, vandrarhemmet Bengtsfors
Höstmöte oktober
Ambitionen är att hålla medlemsmötena på olika platser i Dalsland.

Styrelsemöten
Styrelsen planerar att träffas vid 4 tillfällen, fysiskt el. digitalt via t.ex. Teams, och att därutöver konferera via mail och telefon.

Galleri Olikas hemsida (www.galleriolika.com) och facebooksida
kommer som tidigare att skötas av Ingalill Steffner.

Instagramkonto är skapat av Anna Karhu, och hon samt Monjia Manai Sonnius kommer att vara administratörer.

Delaktighet
Vi strävar efter att alla medlemmar skall känna sig delaktiga i föreningen. Vi har grupper som ansvarar för de olika samlingsutställningarna med ca 4 deltagare i varje, enligt en speciell turordningslista. Även utanför styrelsen kan det finnas medlemmar 
som har ansvar för särskilda uppgifter.

Varje medlem är sin egen marknadsförare.