Om oss

Vår Galleriförening består av konstutövare som jobbar i många olika tekniker. Vi har också stödmedlemmar som inte själva är konstutövare.

Vi har utställningar året runt i vårt eget galleri, Galleri Olika, i Dals Långed. Vi  har också två samlingsutställningar per säsong i vårt eget galleri - en vårutställning i samband med Kristi Himmelfärds-helgen och en vinterutställning i december. Då hoppas vi att alla aktiva medlemmar passar på att "visa upp sig". Dessutom brukar vi ha en extern samlingsutställning på annan ort varje år.

Vi arrangerar KonstÅkning i augusti, Galleri Olikas egen konstvandring. Då visar medlemmarna sin konst i  egna ateljéer eller andra lokaler. 

Vi har två lotterier varje år. Det består av skänkta vinster från medlemmar och lotterna säljs i galleriet av respektive utställare. Dessutom har vi ett i samband med KonstÅkning.

En gång per år försöker vi arrangera en konstresa.

Föreningen har t medlemsmöten per år - årsmöte i februari och höstmöte i september eller oktober.

Vid frågor angående verksamheten hör av dig till någon i styrelsen.

Ett medlemskap i vår förening, som är en ideell förening, innebär att man har ett kollektivt ansvar för verksamheten. Alla medlemmar deltar på något sätt med de arbetsuppgifter som måste genomföras t ex ingå i en utställningsgrupp inför en samlingsutställning eller har ett styrelseuppdrag.