Om oss

Vår Galleriförening består av konstutövare som jobbar i många olika tekniker. Vi har också stödmedlemmar som inte själva är konstutövare.

Tre gånger om året har vi samlingsutställningar runt omkring i Dalsland eller i angränsande län. Ibland arrangerar vi KonstÅkning i augusti, Galleri Olikas  konstvandring. Då visar medlemmarna sin konst i  egna ateljéer eller i andra lokaler.

Vår ambition är att arrangera en konstresa varje år. Antingen som egen förening eller i samarbete med annan. Ibland ordnar vi worksshops el andra kreativa träffar.

Föreningen har två medlemsmöten per år - årsmöte i januari el. februari och höstmöte i september eller oktober.

Vid frågor angående verksamheten hör av dig till någon i styrelsen.

Ett medlemskap i vår förening, som är en ideell förening, innebär att man har ett kollektivt ansvar för verksamheten. Alla medlemmar deltar på något sätt med de arbetsuppgifter som måste genomföras t ex ingå i en utställningsgrupp inför en samlingsutställning eller har ett styrelseuppdrag.

Kontakt                                                                         Stadgar

Detta händer 2023

Årsmöte - söndag 26e feb

Målarträff med picknick - maj

Melleruds bibliotek, konsthallen - samlingsutställning, 3 juni – 28 juli

Baldersnäs, Stallet, - samlingsutställning, fro.m. midsommarafton och 3 alt. 4 veckor därefter

Konstresa - september

Höstmöte - oktober

Bengtsfors bibliotek, konsthallen - samlingsutställning, 23 okt - 14 nov

Vinterutställning- digital, dec. (t.o.m. feb 2024)