Om oss

Galleri Olika är en ideell förening med säte i Dalsland. Den består av en grupp konstutövare som jobbar i många olika tekniker. F.n. har vi 40 medlemmar. Vi har också stödmedlemmar som inte själva är konstutövare.

Vi drivs av en önskan att utvecklas konstnärligt, både gemensamt och enskilt. Föreningens främsta syfte är att anordna utställningar i Dalsland med omnejd. Vi anordnar också en årlig konstresa för medlemmar och stödmedlemmar, och med jämna mellanrum workshops för medlemmar. 

Föreningen har tmedlemsmöten per år - årsmöte i januari el. februari och höstmöte i september eller oktober.

Vid frågor angående verksamheten hör av dig till någon i styrelsen.

Ett medlemskap i vår förening, som är en ideell förening, innebär att man har ett kollektivt ansvar för verksamheten. Alla medlemmar deltar på något sätt med de arbetsuppgifter som måste genomföras t ex ingå i en utställningsgrupp inför en samlingsutställning eller har ett styrelseuppdrag.

Kontakt                                                                         Stadgar

OBS! Nuntorp-utställningen är 7 - 17 augusti !