Kontakt

Galleriets besöksadress:

Galleri Olika, Enetsvägen 3, 666 95 Dals Långed

Styrelsen:

Ingalill Steffner, ordförande                                 0531-32069    ingalill.steffner@outlook.com

Yvonne Granli, sekreterare                                   0531-10023     yvonnegranli@live.se

Anders Klevmarken, kassör                                 0532-20333   ander.klevmarken@telia.com

Karin van der Made,  utställningsansvarig        072-7181466   vandermadek@yahoo.se

Birgitta Ehrenroth, lotteriansvarig                         073-1425190   birdie45a@hotmail.com

Suppleant:

Gunilla Svensson                                                   070-6763490 svenssongunilla@hotmail.com