Kontakt

Galleriets besöksadress:

Galleri Olika, Enetsvägen 3, 666 95 Dals Långed

Styrelsen:

Ordförande, pressansvarig: Ingalill Steffner   0531-32069   ingalill.steffner@outlook.com

Sekreterare: Karin Andreasson                        070-5264135 karin.b.andreasson@gmail.com

Kassör: Anders Klevmarken                              0532-20333  ander.klevmarken@telia.com

Utställningsansvarig: Janne Andersen            0531-61106    jannesaandersen@gmail.com

Suppleanter:

Lotteriansvarig: Birgitta Ehrenroth                   073-1425190  birdie45a@hotmail.com

Hustomte: Birgitta Terning Andersson            0703-868675 akka54t@gmail.com