Kontakt

Galleriets besöksadress:

Galleri Olika, Enetsvägen 3, 666 95 Dals Långed

Styrelsen:

Ingalill Steffner, ordförande, marknadsföring     0531-32069    ingalill.steffner@outlook.com

Birgitta Terning Andersson, sekreterare            070-386875    akka45t@gmail.com 

Anders Klevmarken, kassör                                 0532-20333    ander.klevmarken@telia.com

Janne Andersen, utställningsansvarig                 0531-61106      jannesaandersen@gmail.com

Yvonne Granli                                                        0531-10023     yvonnegranli@live.se

Suppleanter:

Birgitta Ehrenroth, lotteriansvarig                       073-1425190   birdie45a@hotmail.com
Inger Sääfenäve                                                    070-6763490 saafenave@gmail.com