Kontakt

Galleriets besöksadress:

Galleri Olika, Enetsvägen 3, 666 95 Dals Långed

Styrelsen:

Ingalill Steffner, ordförande                                 0531-32069    ingalill.steffner@outlook.com

Yvonne Granli, sekreterare                                   0531-10023     yvonnegranli@live.se

Inger Stranding, kassör                                         070-2782073 ingerstranding@gmail.com

Karin van der Made,  utställningsansvarig           072-7181466   vandermadek@yahoo.se

Birgitta Ehrenroth, lotteriansvarig                        073-1425190   birdie45a@hotmail.com

Suppleant:

Gunilla Svensson                                                   070-6763490 svenssongunilla@hotmail.com