Kontakt

Galleriets besöksadress:

Galleri Olika, Enetsvägen 3, 666 95 Dals Långed

Styrelsen:

Ingalill Steffner, ordförande                                 0531-32069    ingalill.steffner@outlook.com

Bodil Wiklund, sekreterare                                  070-3450808 boddelli@gmail.com

Inger Stranding, kassör                                         070-2782073 ingerstranding@gmail.com

Karin van der Made,  utställningsansvarig           072-7181466  vandermadek@yahoo.se

Birgitta Ehrenroth, lotteriansvarig                        073-1425190  birdie45a@hotmail.com

Suppleant:

Gunilla Svensson                                                   070-6763490 svenssongunilla@hotmail.com
Kerstin Båld                                                            070-2048008 kerstin.minnet@telia.com