Föreläsningen med Claes Kannesten i Åmål lördag den 27e jan blev mycket välbesökt. Claes visade en mängd vackra fotografier och vi lärde oss mycket. 

Rödsysslan är en orkidé och är rödlistad. Dessutom är den fridlyst liksom alla andra orkidéer. 

Foto: C. Kannesten

14 nov. Projektgrupp

En projektgrupp bildades tis den 14 nov bestående av 2 styrelsemedlemmar; Inger Stranding o h Ingalill Steffner, samt 2 medlemmar utanför styrelsen; Karin van der Made och Ella Nordal. Gruppen träffades på café Sensus. Gruppens uppgifter:

  • träffas med jämna mellanrum för att se över vad medlemmar har för tankar och med utgångspunkt från detta planera och strukturera upp föredrag, aktiviteter och inspirationsresor
  • sammanställer listor på rödlistade arter utifrån vad som kommit in från medlemmar och skickar sedan ut listor på dessa
  • hämtar in önskemål från medlemmarna vilka arter de vill skapa något kring,
  • ser över upplägget på de utställningar som skall genomsyras av projektet, bl.a. med tanke på lokalens storlek och utformning. Detta sker i samverkan med eventuell utställningsgrupp.

Galleri Olikas projekt 

"Dalslands rödlistade arter får färg och form"

Den 26e okt kom artikeln även in i Provinstidningen Dalsland.

Ingvar Arvidsson, Naturskyddsföreningen Skogsdal, höll ett intressant föredrag på Café Sensus i Bengtsfors sö den 15e. Han förklarade bl.a. om olika kategorier gällande rödlistade arter. Här står Ingvar framför ett av Kent-Åke Gustavssons vackra foton, berglök som är en unik art för Dalsland.

15 aug - Melleruds Nyheter

Juli 2023

Galleri Olika har beviljats med 10.000 kr av Dalsland sparbank för ett projekt inom temat "Tillsammans utvecklar vi Dalsland". Projektet går ut på att lyfta fram Dalslands unika flora och fauna och särskilt fokusera på rödlistade arter för att i förlängningen bidra till att de vårdas och överlever.