Allis Lysne

Tunemyrsgatan 13, 666 31 Bengtsfors                                www.allis.no

Tel: 0046-768071026                                                       

Allis Lysne ble födt i skipsfartsbyn Farsund 1950. Fra hun var liten har hun alltid tegnet og malt, men den store kunstnerinteressen ble först realisert når hun ble voksen. Gift med forfattare Roald Danielsen som også i sine yngre år tegnet og malte, men da som reklamekunstner og textforfatter. Paret har fire sönner som for lengst er flöyet ut av redet slik at kunstnerparet nå har viet sitt liv till kunst og kultur. Defor har de bygget sitt eget lille kulturhus i hagen der de bor i Bengtsfors i Sverige.

UTDANNELSE:

1990 - 1992 Autodidakt selvstudium

1993 - 1994 Art School

1998 - 1999 Marinemaler Carl B. Hestman

2002 - 2003 Porf. Dr. Daoud Anad - Studieopphold Potsdam - Akademie Anad

2004 Kunstprofessor Georg Suttners sommerskole i Dalsland

2005 Nytt studieopphold i Potsdam - Akademie Anad

Kortere kurs bl.a. i Odd Nerdrums middelalderteknikk ledet av kunstneren Elisabeth Gyldensten. Abstrakt kunst har hun bl.a. laert av dalslandskunstneren Lars Göran Abrahamsson og norske Rangvald Hovda i Moss.

Allis Lysne er av kunstkjennere blitt omtalt som Norges fremste kvinnlige seilskutemaler etter at hun fikk grundig opplaering i maritim kunst av marinemaleren Carl B. Hestman. Men hon mestrer også andre malerformer fra landskap og portretter til blomster og dyr. Foruten et femtitalls bilder som henger i hennes eget galleri, har Alllis Lysne også stilt ut en rekke andre steder som nedenfor nevnt i kronologisk rekkefölge:

UTSTILLINGER:

Sigdal og Eggedal Museum, Hokksund Hotell, Vikersund Stasjon, Wenches Atelier Halden, Tollboden Halden, Villa Norbert Michendorf, Akademie & Atelier Anad Potsdam, Galleri Pus Drammen, Eds Bibliotek, Hotel Carl XII Ed, Café Bonaparte (Dalslands Museum), Kornsjö stasjon, Kornsjö kunstforeing, Galleri Thalberg, Lions Clus kunstutstillinger i Oslo i flere år, Tveita Senter, Festival Sackgasse Köln, Nordea Bank Bengtsfors, Julutstilling på CC varehus Drammen, Riksrevisjonens kunstforeing Oslo

EGET GALLERI OG KULTURHUS

Ord og bilder, form og farge, sang og musikk, mat og drikke osv er noe av det som skjer i parets eget galleri. Alle med tilsvarende interesser er velkommen fra fjern og naer til å dele gleden dette arbeidet har medfört.

For mer info: www.allis.no