Ella Nordal            Dals Långed                      

När jag målar, tecknar eller syr infinner det sig ett välmående.

Det är fint, där vill jag vara. Stundom behövs det bara ord. Då hittar jag på.

Under solen över alltet vandrar jag

Ömsomt ömt Ömsomt flyende

Under solen över dagsmejan

Det är min dagliga tur