Ella  Nordal  Dals Långed                          Tel: 0734-205934              

När jag målar, tecknar eller syr infinner det sig ett välmående.

Det är fint, där vill jag vara. Stundom behövs det bara ord.

över alltet

vandrar jag

Ömsomt ömt

Ömsomt flyende

Under solen

över dagsmejan

Det är min dagliga

tur