Höstmötet 2018

Protokoll från Galleri Olikas höstmöte den 7 oktober 2018 i Folkets Park, Bengtsfors.

Deltagare: Inger Säävenäve, Karin Andreasson, Janne Andersen, Eva Olsson, Niparak Lindström, Ulla-Britt Skogström, Randi Haga, Anders Klevmarken, Solveig Bryntesson, Vivi Pettersson, Mimmi Käller, Yvonne Granli, Karin van der Made, Gunilla Svensson, Anna-Carin Hagevåg, Allis Lysne och Ingalill Steffner.

1. Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Ingalill Steffner.

2. Mötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning.

3. Dagordningen godkändes

4. Till mötesordförande valdes Ingalill Steffner, till sekreterare Anders Klevmarken och till justerare Eva Olsson.

5. Två nya föreningsmedlemmar presenterades: Yvonne Granli och Inger Sääfenäve.

6. Utställningsprogrammet presenterades av Janne Andersen, som även konstaterade att det var få bokningar av lokalen.

7. Eva Olsson sammanfattade resultatet från enkäten till konståkningens deltagare, se bilaga 1 I den efterföljande diskussionen framhölls bl a att det inte varit bra att ha vernissage och utställning i galleriet innan själva konståkningen började, att man bör försöka undvika en helg då Baldersnäs är helt eller delvis stängt, att sista helgen i juli kunde vara lämplig, samt att mera affischering behövs.

8. Till arrangemanget på Baldersnäs under kulturveckan var man allmänt positiv. I diskussionen noterades att det var många besökare, att deltagande gallerimedlemmar behövde städa lokalen, och att det vore lämpligt att öppna lite tidigare förslagsvis kl 11

9. Frågan om Konståkningen och workshoppen på Baldersnäs under kulturveckan borde anordnas varje år diskuterades. Föreningsmötet var av uppfattningen att arrangemangen borde återkomma varje år, men att de borde kombineras till ett enda arrangemang. Inget hindrar att konståkningen pågår samtidigt som workshoppen. Stämman föreslog även att namnet på Konståkningen skulle ändras till "Galleri Olikas konstrunda".

10. På Annika Langenbachs och Carina Svärds vägnar presenterade Ingalill Steffner vilka utställningsgrupper som kommer att tjänstgöra under 2019, se bilaga 2.

11. Karin van der Made informerade om vinterutställningen 2018. Utställningsgrupp är Märit Gustafsson (sammankallande), Karin van der Made, Kjell Johansson och Inger Kopamees. Utställningens tema kommer att vara "Snö, frost och is". Utställningen har vernissage den 24/11.

12. Ingalill Steffner informerade om att vi kommer att ha en extern utställning under oktober/november 2019 i Färgelanda konsthall. Galleriets utställare behöver inte vakta!

13. Anders Klevmarken informerade om föreningens ekonomi, se bilaga 3.

14. Under sommaren 2019 kommer det att anordnas en kurs med Lars-Göran Abrahamsson som lärare. Han kommer att undervisa i akvarell och oljemålning. Kursen kommer att äga rum under en helg och kosta 1000 kronor per deltagare. Antalet deltagare beräknas till 4-8 stycken. Anmälan till kursen ca en månad före kursstart.

15. Inga övriga frågor aktualiserades varpå mötet avslutades.

Vid protokollet: Anders Klevmarken Justerare: Eva Olsson                                                                                                                      

1. Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Ingalill Steffner.

2. Mötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning.

3. Dagordningen godkändes

4. Till mötesordförande valdes Ingalill Steffner, till sekreterare Anders Klevmarken och till       justerare Eva Olsson.

5. Två nya föreningsmedlemmar presenterades: Yvonne Granli och Inger Sääfenäve.

6. Utställningsprogrammet presenterades av Janne Andersen, som även konstaterade att det var få bokningar av lokalen.

7. Eva Olsson sammanfattade resultatet från enkäten till konståkningens deltagare, se bilaga 1 I den efterföljande diskussionen framhölls bl a att det inte varit bra att ha vernissage och utställning i galleriet innan själva konståkningen började, att man bör försöka undvika en helg då Baldersnäs är helt eller delvis stängt, att sista helgen i juli kunde vara lämplig, samt att mera affischering behövs.

8. Till arrangemanget på Baldersnäs under kulturveckan var man allmänt positiv. I diskussionen noterades att det var många besökare, att deltagande gallerimedlemmar behövde städa lokalen, och att det vore lämpligt att öppna lite tidigare förslagsvis kl 11

9. Frågan om Konståkningen och workshoppen på Baldersnäs under kulturveckan borde anordnas varje år diskuterades. Föreningsmötet var av uppfattningen att arrangemangen borde återkomma varje år, men att de borde kombineras till ett enda arrangemang. Inget hindrar att konståkningen pågår samtidigt som workshoppen. Stämman föreslog även att namnet på Konståkningen skulle ändras till "Galleri Olikas konstrunda".

10. På Annika Langenbachs och Carina Svärds vägnar presenterade Ingalill Steffner vilka utställningsgrupper som kommer att tjänstgöra under 2019, se bilaga 2.

11. Karin van der Made informerade om vinterutställningen 2018. Utställningsgrupp är Märit Gustafsson (sammankallande), Karin van der Made, Kjell Johansson och Inger Kopamees. Utställningens tema kommer att vara "Snö, frost och is". Utställningen har vernissage den 24/11.

12. Ingalill Steffner informerade om att vi kommer att ha en extern utställning under oktober/november 2019 i Färgelanda konsthall. Galleriets utställare behöver inte vakta!

13. Anders Klevmarken informerade om föreningens ekonomi, se bilaga 3.

14. Under sommaren 2019 kommer det att anordnas en kurs med Lars-Göran Abrahamsson som lärare. Han kommer att undervisa i akvarell och oljemålning. Kursen kommer att äga rum under en helg och kosta 1000 kronor per deltagare. Antalet deltagare beräknas till 4-8 stycken. Anmälan till kursen ca en månad före kursstart.

15. Inga övriga frågor aktualiserades varpå mötet avslutades.


Vid protokollet: Anders Klevmarken                           Justerare: Eva Olsson