Höstmötet 2021

Åmål 19/9-21

1. Ingalill Steffner valdes till ordförande

2. Carina Svärd valdes till sekreterare

3. Fr o m den 19/9 utgår bilersättning med 18.50/mil för styrelseledarmöten och utställningsgrupper som använder egen bil i samband med Galleri Olikas aktiviteter. Det är bra om man kan använda Zoom eller telefonmöten istället för att köra till olika möten.

4. Ingalill går ut med förfrågan till alla medlemmar om att ställa upp med att fixa någon sorts tilltugg till Finnisagen. Vi behöver också hjälpas åt att tömma och städa lokalen v43.

5. Stadgar och hemsida behövs ändras när lokalen försvinner. Information av vad man får som medlem i Galleri Olika. Det kan innebära att få delta i föreningens samlingsutställningar 2ggr/år, bli representerad på hemsidan, delta i Konståkningen och åka på Konstresor.

6. Det togs upp olika framtida förslag på utställningslokaler för Galleri Olikas medlemsutställningar.

7. Anna startar ett Instagramkonto för Galleri Olika där det visas en digital utställning.

8. Galleri Olika behåller sitt namn fram till årsskiftet. Vi funderar vidare på om det ska bytas eller inte.

9. Vi behöver göra en översyn av stadgarna. De styr också hur många kommuner man kan söka kommunbidrag ifrån.

10. Diskussion kring studieförbund och vad de kan göra för oss.

11. Alla som vill vara med på "Finnisagen" tar med ca 5-10 tavlor.


Carina Svärd//sekreterare