Höstmötet 2022

Höstmötet 2022

Minnesanteckningar från Galleri Olikas höstmöte

221015 i Ånimskogs bygdegård

Närvarande: Ingalill, Inger S, Monjia, Anette, Annika, Anna, Birgitta, Carina, Yvonne och Bodil

Mötet inleddes med att Monjia berättade om geometriska islamiska mönster; historia och hur de byggs upp. Hon visade också flera av de verk hon gjort inom detta gebit.

Nya medlemmar presenterades; Elisabeth Johansson, Ed, Jonna Wikman, Bengtsfors, Nina Lindblad, Åmål

Styrelsens förslag för kommande utställningar presenterades och diskuterades;

 • Dalslands center, Håverud; Inger har haft kontakt med dem och fortsätter med detta. Vi hoppas på att kunna ställa ut där sommaren 2023.
 • Melleruds konsthall är klar. Vi ställer ut där i juni och juli 2023. Ingalill är kontaktperson. Vi behöver inte vakta.
 • Stallet på Baldersnäs; när vi ställde ut där under Konståkningen önskade Baldersnäs att vi ska ställa ut där under en längre tid än en helg. Mötet enades om att tre veckor kan vara lagom med vernissage på midsommarafton. I det här fallet så vaktar vi själva. Mötet menade att det bör vara två åt gången. Under midsommar har många svårt att delta, men några anmälde sig. Bodil är kontaktperson.
 • Mötet enades om att föreningens KonstÅkning pausas 2023. Kostnader och arbetsinsatser var i år stora i förhållande till antal besökare.
 • Digital utställning på hemsidan fortsätter i Ingalills regi. Anna lägger ut på Instagram.
 • Yvonne ansvarar för att info om utställningar kommer in i sommarbilagan, i första hand i Bengtsfors. Önskvärt är att också få in info i de andra två sommarbilagorna som ges ut i Dalsland.
 • Anders håller i presskontakter.
 • Gunilla är samordnare för utställningarnas arbetsgrupper.
 • Eftersom utställningarna överlappar varandra förslog mötet att utställningarna har olika teman t.ex. vatten i Håverud och årstider på Baldersnäs.

Inger redogjorde för bidragsansökningar från kommuner. Tre kommuner har hon kontaktat; Mellerud - där söks för de aktiviteter som genomförts i kommunen 

Bengtsfors - därifrån har vi fått och får bidrag

Åmål uppger att de inte vet om vi passar in för att få bidrag från dem

Inger har inte haft kontakt med Färgelanda eftersom vi inte har medlemmar där.

Mötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka om möjligheter finns för att föreningen ordnar barnaktiviteter under loven i Dalslands fyra kommuner. Syftet är att göra oss mer kända både på kommunnivå och bland privatpersoner.

Sedan blickade vi framåt...

Först presenterade Ingalill sin lista över möjliga utställningslokaler.

Alla lokaler som nämndes tas inte upp här. De lokaler som diskuterades mer ingående och/eller bestämdes något om presenteras nedan:

 • Stadhotellet i Åmål har Ingalill bokat januari - februari 2024
 • Tössestugan; Annika tar kontakt
 • Fd Marmar i Bengtsfors; Monjia kollar
 • Dalslands Museum; Anette tar kontakt
 • Utsikten i Ed; Birgitta kollar
 • Silvénska villan; Ingalill kontaktar
 • Galleri 3; Carina kollar
 • Alltorps tingshus en helg 2023; Ingalilla har tagit kontakt och tankar finns
 • Biblioteket i Bäckefors; Yvonne ringer och kollar
 • Uddevalla... Monjia tänker och kollar
 • Folkets hus i Mustadfors och Långbron; Bodil tar kontakt

En del lokaler kan kosta en slant att ställa ut i eller så kan galleristen ta en provision. Mötet enades om att det är ok att medlemmar betalar en slant utöver medlemsavgiften om de deltar i sådana fall. Självklart så ska detta framgå i inbjudan till utställningen.

Ingalill och Yvonne rapporterade från möte med kulturansvariga i Bengtsfors kommun angående möjligheter att ställa ut i konsthallen i Bengtsfors. Konstaterades att något tydligt antagningsförfarande finns fortfarande inte.

Ingalill fortsätter att presentera månadens konstnär på hemsidan. För att delta behöver hon bild på ett verk, ett foto och en kort text. Följande har anmält sig: november - Yvonne, december - Annika, januari - Birgitta, februari - Ingalill, mars - Bodil

Förslag på föreningsaktiviteter 2023:

 • Målarträff med picknick på vacker plats i maj
 • Konstresa till Orust i september; t. ex. Pilarne, Ida-Lovisa Rudolfsson, akvarellmuseet, galleribesök hos akvarellist

En påminnelse om försäkringar; var och en försäkrar sina verk på utställningar. Olika försäkringsbolag har olika riktlinjer för detta så kolla gärna detta med ditt bolag.

Mötet enades om att alla behöver ha tillgång till föreningens logga/en presentationsbild (den som ligger på hemsidan) som enkelt kan laddas ner förslagsvis från hemsidan. Birgitta och Ingalill funderar på hur detta kan lösas.

Mötet avslutades

Antecknat av Bodil

Justerat av Ingalill