Protokoll höstmötet 2019-10-20, Utvecklingscentrum Ed

Närvarande: Ingalill Steffner, Karin Carlsson, Solveig Bryntesson, Yvonne Granli, Birgitta Ehrenroth, Inger Sääfenäve, Inger Kopamees, Gunilla Svensson, Karin van der Mede, ViviPettersson, Janne Andersen.

Mötet inleddes med att Henrik Nyström från Eds fotoklubb berättade om fotoklubbens verksamhet som i mycket skiljer sig från andra fotoklubbar. Alla är välkomna oavsett ålder eller fotoutrustning. Mobiler eller avancerade systemkameror - det är fotografen som styr motivet och resultatet. Något som även Galleri Olika står för. Vi fick tips och råd och hjälp med våra mobiler som kan underlätta när vi fotograferar av våra alster. Hur vi kan beskära bilder samt vidarebefordra till varandra.

Tack även till Karin Carlsson och Inger Kopamees för det goda fikat.

 • Mötet förklaras öppnat.
 • Mötet är utlyst i laga ordning.
 • Till ordförande för mötet valdes Ingalill Steffner, till sekreterare Birgitta Ehrenroth samt justerare Gunilla Svensson.
 • Dagordningen godkändes av mötet.
 • Ingalill redogjorde för föreningens ekonomi som är så stabil att vi har en buffert till hyran under en niomånaders period.
 • En ny medlem - Bodil Wiklund från Stockholm som har köpt ett hus i Dals Långed invaldes. Ingalill visade utdrag från hennes verk som kan ses på Galleri olikas hemsida.
 • Till valberedningen valdes Märit Gustafsson (sammankallande), Solveig Bryntesson och Inga-Lena Dahl Larsson.
 • Enligt utvärderingarna av KÅ, "Prova på" målningen på Baldersnäs och utställningen på "Några målare" i Vänersborg var det mycket positiva omdömen. Att ställa ut tillsammans under KÅ på Baldersnäs var mycket uppskattat - roligt och trevligt med alla besökare som verkligen tog sig TID att gå runt och titta på konstverken. Det bidrar mycket till gemenskapen att ställa ut tillsammans.

"Prova på" var återigen ett mycket välbesökt arrangemang, särskilt roligt när hela familjer målade, tog paus för bad, och återkom för att måla igen. Roligt att så många utländska besökare också var med och målade.

Utställningen i Vänersborg på "Några målare" var mycket uppskattat av deltagarna och mycket nöjda med det fina bemötande och samarbetet de fick av de ansvariga för utställningslokalen.

Redan nu kunde åtta medlemmar tänka sig att ställa ut på Baldernäs under KÅ nästa år och minst tio bör delta under ett KÅ inklusive de som ställer ut hemma.

 • Utställningsgrupperna är klara för 2020:

Vårutställningen Ingalill Steffner (sammankallande), Bodil Wiklund, Niparak Lindström, Janne Andersen samt Inger Kopamees.

KÅ: Eva Olsson, Erik och Lisbeth Falk - samt de som ställer ut på Baldersnäs. Märit ansvarar för vägbeskrivningen till deltagarna.

Externa utställningen på Eds bibliotek: Märit Gustafsson, Solveig Bryntesson, Vivi Pettersson, reserv Karin Carlsson.

Vinterutställning Galleri Olika: Anna-Carin Hagevåg, Birgitta Ehrenroth, Birgitta Terning samt Kjell Johansen.

 • Frågan om vi ska har sponsorer som stöttar föreningen diskuterades - var och en som kan och har lust kan höra sig för hos hotell, företag, banker, caféer om de vill sponsra oss. Men vi måste ha ett underlag att visa upp vad vi kan erbjuda och vad Galleri Olika står för.

Inger Sääfenäve går vidare med sponsorsfrågan och alla på mötet var positiva till detta så länge det är neutrala sponsorer.

Förslag från Inger Sääfenäve att inbjuda David Dickson från Kulturföreningen Strömmar i Bengtsfors till årsmötet den 23 februari 2020.

 • Vinterutställningen 2019 ansvaras av Ulf Johansson, Anna Olofsson, Inga-Lena Dahl-Larsson, Gunilla Svensson samt Ella Nordal. Temat är "Mitt vinterland". Utställningen hängs helgen innan vernissagen den 23 november så vi slipper ha en tom vecka.
 • Förslag från styrelsen att vi ändrar öppettiderna på Galleriet under vardagarna (maj-augusti) till kl. 15-19. Mötet röstade för ändringen men beslut tas vid nästa styrelsemöte. Det har varit funderingar på detta tidigare men helgerna fortsätter som vanligt med kl. 13-17.

På Baldersnäs blir öppettiderna kl. 11-17 då det kommer flest besökare.

 • Externa utställningar:

2020 Eds bibliotek - 2-25 november (kolliderar inte med Vinterutställningen på Galleriet.

2021 Färgelanda konsthall - 11 sept. - 2 okt.

Ingen behöver vakta på dessa utställningar.

 • Under övriga frågor kom diskuterades nya förslag kring lokalen i Dals Långed. Ryktet går ju att huset ska säljas men än så länge har vi inte hört något om detta. Inger Sääfenäve hittade en lokal i Bengtsfors - dubbelt så stor som den vi har men också dyr - 4.900 kr. Vår ekonomi klarar nog inte detta - en fråga för kassören Anders Klevmarken.

IT-caféet i Bengtsfors kan man ställa ut gratis under 3 månader!

För att galleriet inte ska gapa tomt föreslog Ingalill att höstmötets deltagare tog med sig några tavlor var som kunde ställas ut under den tomma perioden. Nästa period erbjuds andra medlemmar att ställa ut sin verk.

Höjd medlemsavgift men i gengäld inte betala för sin utställning var ett förslag som får gå vidare till årsmötet.

Ett sätt är att sälja oss på Facebook och försöka få fler utställare som är icke medlemmar - men det gäller bara konstverk - inte renodlad försäljning av andra varor.

Ingalill har fått förfrågan från Konstmuséets vänner i Göteborg om vi har några utställningar som de kan besöka - men utställningsverksamheten är inte klar tyvärr.

Ingen Konstresa är planerad och det är fritt fram för vem som helst kan ordna en - spontant eller mer planerat.

 • Mötet förklarades avslutat.


Ordförande: Ingallill Steffner                    Sekreterare: Birgitta Ehrenroth

Justerare: Gunilla Svensson