Som stödmedlem får du...

  • delta i alla möten
  • förslags- och yttranderätt på dessa möten
  • bli invald till samtliga föreningsuppdrag.
  • följa med på konstresor som föreningen anordnar
  • 5 lotter / år i ett av föreningens lotterier  (Du kontaktas om du vinner, då du aldrig får reda på vilket lottnummer du får.)
  • mer än halverad årsavgift (200 kr) jämfört med medlem

Som stödmedlem har du inte:

  • rätt att delta i samlingsutställningar
  • rösträtt på möten
  • tillgång till lokalen för egen utställning      Däremot kan du ha utställning som GÄST. Då är det en annan kostnad. Se vidare "UTSTÄLLNINGAR" och länken "Att anordna en utställning som GÄST" längre ner.