Som stödmedlem får du...

  • delta i alla möten
  • förslags- och yttranderätt på dessa möten
  • bli invald till samtliga föreningsuppdrag.
  • följa med på konstresor som föreningen anordnar

Som stödmedlem har du inte:

  • rätt att delta i samlingsutställningar
  • rösträtt på möten