Som stödmedlem får du...

  • delta i alla möten
  • förslags- och yttranderätt på dessa möten
  • bli invald till samtliga föreningsuppdrag.
  • följa med på konstresor som föreningen anordnar
  • 5 lotter / år i ett av föreningens lotterier  (Du kontaktas om du vinner, då du aldrig får reda på vilket lottnummer du får.)
  • mer än halverad årsavgift (200 kr) jämfört med medlem

Som stödmedlem har du inte:

  • rätt att delta i samlingsutställningar
  • rösträtt på möten
  • tillgång till lokalen för egen utställning    Däremot kan du ha utställning som GÄST. Då är det en annan kostnad. Se vidare "UTSTÄLLNINGAR" och länken "Att anordna en utställning som GÄST".