Vi är en förening i Dalsland som består av en grupp kreativa konstutövare. Medlemmarna arbetar med många olika tekniker, t.ex. 

måleri, textilt, grafik, fotografi, keramik, kollage

Genom att delta i Galleri Olikas konstförening vill medlemmarna utvecklas konstnärligt samt stärka sina kunskaper och självförtroenden. Föreningens främsta syfte är att anordna utställningar i Dalsland och angränsande landskap där medlemmarna kan visa sina verk. 

BLI MEDLEM                            KONTAKT

Galleri Olika har beviljats med 10.000 kr av Dalsland sparbank för ett projekt inom temat "Tillsammans utvecklar vi Dalsland". Projektet går ut på att lyfta fram Dalslands unika flora och fauna och särskilt synliggöra hotade arter för att i förlängningen bidra till att de vårdas och överlever.

Månadens konstnär - oktober

Inger Lurén Larsson

Om tavlan "Glädje" säger Inger:

Ett motiv jag inte blev nöjd med målade jag över med svart akrylfärg. Det var så roligt att känslan av den glädjen finns kvar, när jag ser den.

            Läs mer om Inger bakom fliken "Medlemmar"

Facebook: https://www.facebook.com/Galleriolika

Instagram: https://www.instagram.com/galleriolika

Hemsidans administratör: Ingalill Steffner                  Sidan uppdaterades 2023-09-28