Bli medlem

Som medlem får Du:

- delta i föreningens samlingsutställningar runt omkring i Dalsland.

ha en egen presentation på galleriets hemsida.

- delta i "KonstÅkning" - Galleri Olikas egen konstvandring.

- följa med på konstresor som föreningen anordnar 

Medlemsavgiften fr.o.m. 20e sep är 300 kr/år och 100 kr/år för stödmedlem.

Betalning sker till bankgiro 5471-1114, "Galleriföreningen Olika".
(Om du blir medlem fr.o.m. juli betalar du halv avgift för innevarande år, alltså 150 kr.)

Hur gör du för att bli medlem?

  1. Du tar kontakt med vår ordförande.
  2. Du läser sidorna "Om oss" och "Bli medlem" samt paragraf 1 och 2 i våra stadgar.
  3. Du skickar in minst 4 bilder av verk du gjort till ingalill.steffner@outlook.com                                                                            (som sedan skickar bilderna för påseende till övriga styrelseledamöter)
  4. Du får besked om att du har blivit invald i föreningen och betalar därefter in medlemsavgiften.