Bli medlem

Som medlem får Du:

- delta i föreningens samlingsutställningar i det egna galleriet och externa                    samlingsutställningar (det senare ingen kostnad)

- boka egen utställning vid två tillfällen per år, i februari inför sommaren och i              augusti inför vintern. (kostnad: se nedan) Du får bjuda in medutställare om Du vill 

- ha en egen presentation på galleriets hemsida

- delta i "KonstÅkning" - Galleri Olikas egen konstvandring

- följa med på konstresor som föreningen anordnar - en varje år

Medlemsavgifter är för närvarande 550 kr/år och 200 kr/år för stödmedlem.

Betalning sker till bankgiro 5471-1114, "Galleriföreningen Olika".
(Om du blir medlem fr.o.m. juli betalar du halv avgift för innevarande år, alltså 275 kr.)

Hur gör du för att bli medlem?

  1. Du tar kontakt med vår ordförande.
  2. Du läser sidorna "Om oss" och "Bli medlem" samt paragraf 1 och 2 i våra stadgar.
  3. Du skickar in minst 4 bilder av verk du gjort till ingalill.steffner@outlook.com                                                                            (som sedan skickar bilderna för påseende till övriga styrelseledamöter)
  4. Du får besked om att du har blivit invald i föreningen och betalar därefter in medlemsavgiften.