Bli medlem

Som medlem får Du:

- delta i föreningens samlingsutställningar runt omkring i Dalsland.

ha en egen presentation på galleriets hemsida.

- delta i "KonstÅkning" - Galleri Olikas egen konstvandring.

- följa med på konstresor som föreningen anordnar 

Medlemsavgiften är 300 kr och 100 kr/år för stödmedlem. Om du blir medlem under andra halvåret betalar du halv avgift, dvs 150 kr.

Betalning sker till bankgiro 5471-1114, "Galleriföreningen Olika".

Hur gör du för att bli medlem?

  1. Du tar kontakt med vår ordförande.
  2. Du läser sidorna "Om oss" och "Bli medlem" samt paragraf 1 och 2 i våra stadgar.
  3. Du skickar in 8 bilder av verk du gjort till lillagni22steffner@outlook.com (som sedan skickar bilderna för påseende till övriga styrelseledamöter) Alternativt hänvisar du egen hemsida, facebook- el. instagram-konto.
  4. Du får besked om att du har blivit invald i föreningen och betalar därefter in medlemsavgiften.